VĒSTURISKI NOTIKUMI: 1160.g.  Dāņi uzceļ pirmo kristīgo baznīcu Kurzemē;   1200. g. Ierodās pirmie krusta karotāji;   1201. g. Rīga dibināta;   1236. g. Kauja pie Saules, kur lieši un zemgaļi sakāva vāciešus; 1265. g. Jelgavas pils celta 1524. g. Reformācijas sākums Vidzemē ;   1562. g. Gothards Ketlers izsludinājās par hercogu Kurzemē un Zemgalē. Vidzeme nāk poļu varā;   1582. g. Rīga padodās Polijai;   1585. g. Pirmā   latviešu grāmata drukāta Viļņā;   1629. g. Rīga un Vidzeme nāk zem zviedru valdības;   1640. g. Pirmie Latvieši no Vidzemes iebrauca Amerikā;  1642. g. Kurzemē un Zemgalē sāk valdīt hercogs Jēkabs- Kurzemes ziedu laiku sākums;   1689. g. Iznāk Bībele latviešu valodā; Glūka tulkojumā;   1700. g. Iesākās Ziemeļu karš;   1710. g. Krievi ieņem Rīgu;   1772. g. Latgali pievieno Krievijai;   1788. g. Jelgavā izdod pirmo kalendāru latviešu valodā.;   1795. g. Kurzemi pievieno krievijai;   1797. g. Pirmais žurnāls iznācis latviešu valodā;   1802. g. Mācītājs Georg Heinrich Loskiel no Renda Latvia iebrauca Amerikā   1818; g. Kurzemē atcelta dzimtbūšana      1819. g. Vidzemē atcelta dzimtbūšana  1822. g. iznāk pirmais latviešu laikraksts Latviešu Avīzes;   1860. g. atklāj pirmo dzelzceļa līniju starp Zemgali un Rītupi;   1861. g. Mārtiņ Buciņš (latvietis) viens no pirmiem kritušiem Amerikāņu pilsoņkarā; 1861. g. Latgalē atcelta dzimtbūšana;   1861. g. Atklāts Rīgas-Daugavpils dzelzceļš; 1863. g. Sāk iznākt "Pēterburgas Avīzes";   1866. g. Rīgā nodibina Latviešu biedrību; 1868. g. Notikusi pirmā latviešu teātra izrāde; 1868. g. Dibināta Rīgas Latviešu Biedrība; 1872. g. Atklāts Rīgas dzelztilts pār Daugavu; 1873. g. 26.-29. jūnijam l. Vispārējie Dziesmu Svētki Rīgā;  1877. g. Iznāk latviešu pirmais dienas laikraksts "Rīgas Lapa";  1877. g. Pirmā saruna pa tālruni Rīgā; 1882. g. Atklāts zirgu dzelzceļš Rīgā;  1888. g. augusts 15. 7 latviešu vīri (viens Jacob Siebergs) dibināja “Latvian Evangelical Church”; 1888. g. augusts 15 dibināja avīze “Amerikas Vēstnes” Boston Mass.; 1889. g. Iesākās skolu un iestāžu pārkrievošana;  1889. g. dec. 24. Boston Latviešu labvēlīgs org. iesākt;  1891. g. Latviešu Baptist baznīca Philadelphia Penn. Iesākts ar 11 latviešiem;  1892. g. feb. 22. Philadelphia Sabiedrība ar brīviem Latviešiem nodibināt ar 9 latviešiem no Kurzemes;  1893. g. Pirmā Latviešu Luterāņa baznīca iekš Philadelphia Penn. St. Johns Pirmais mācītājs H. Rebane;  1894. g. Boston Latviešu Evangelical Luterāņu Trinity baznīca dibināja;  1896. g. Sociālist avīze “Amerikas Latviešu Avīzes” sākums Amerikā;  1897. g. Latvieši iekš Amerikas 1000;  1902. g. 7 Latviešu baznīcas Amerika; 1905. g. 13 Jan. sakumu Brīvības kustības Rīgā ;  1906. g. Avīze “Strādnieks” sakums Bostonā Mass.;  1907. g. Avīze “Brīvā Tribūna” sakums New Yorkā;  1914. g. 1. augustā sākas 1. pasaules karš;  1915. g. 1. augustā Krievija atļauj organizēt latviešu strēlnieku bataljonus;  1916. g. 17.-18- jūlijā Latviešu Strēlnieku cīņas Nāves salā. 5.-6. janvārī Ziemassvētku kaujas Tīreļa Purvā;  1917. g. 17. aprīlī Rīgā nodibināts pirmais skautu pulciņš;  1917. g. novembrī Latvijas Pagaidu Nacionālās padomes pirmā sēde Valkā;  1918. g. 3. martā noslēdz Brestļitovskas miera līgumu;  1918. g. 28. augustā lielinieki nogalina Plkv. Fr. Briedi; 1918. g. 18. novembrī proklamē Latvijas valsti;  1919. g. 1. janvārī Plkv. O. Kalpaku ieceļ par latviešu vienību virspavēlnieku;  1919. g. 3. janvārī lielinieki ieņem Rīgu;  1919. g. 6. martā pie Airītēm krīt Plkv. O. Kalpaks;  1919. g. 20. martā Latvijas Pagaidu Valdība izdod noteikumus par Aizsargu organizāciju dibināšanu;  1919.g. I0.-26. martam Latvijas Nacionālās brig. cīņas pret lieliniekiem. lai atbrīvotu Kurzemi;  1919. g. 16. aprīlī vāciešu sazvērestība pret Pagaidu Valdību Liepājā. Nodibina vāciešu A. Niedras valdību;  1919, g. 22.-23. maijam Plkv. Baloža brigāde kopā ar Landesvēru ieņem Rīgu;  1919 g. 22. jūnijā apvienotā latviešu un igauņu karaspēka uzvara pār vāciešiem pie Cēsīm;  1919 g. 3. jūlijā Strazdu muižas pamiers;  1919. g. 6 jūlijā Ziemeļ latvijas brigāde Plkv. J. Zemitāna vadībā ieiet Rīgā; 1919 g 8 jūlijā Latvijas Pagaidu Valdība ar K. Ulmani, prez., atgriežas Rīgā;  1919 g 15. septembrī atklāj Kara Muzeju;  1919. g. 28. septembri nodibināta Latvijas Universitāte;  1919 g. 8. oktobrī Bermonta un Golca armijas uzbrūk Rīgai;  1919 g 11. novembrī nacionālais karaspēks atbrīvo Rīgu no Bermonta;  1919 g 28. novembrī Bermonta karaspēks padzīts no Latvijas teritorijas;  1919 g 1. decembrī nodibina Latvijas Kara skolu;  1919 g. 2. decembrī Nacionālās Operas pirmā izrāde. Uzved Tanheizeru;  1920 g. Amerikas Atbalss Avīze sakums;  1920, g. 1 maijā atklāj Satversmes Sapulci;  1920 g. S.-66 jūnijam Rīgā ierodas Imantas pulks no Vladivostokas;  1920. g 11. augustā paraksta Latvijas - Krievijas miera līgumu;  1920. g. 18. sept. Satversmes Sapulce pieņem likumu par Lāčplēša kara ordeni;  1920. g. oktobrī Rīgā ierodas Troickas pulks no Vladivostokas;  l921 g. 26. janvārī lielvalstis atzīst Latviju De Jure;  1921 . g 22. septembrī Latviju uzņem Tautu Savienība ; 1922 g. 3 maijā Satversmes Sapulce pieņem Agrārās Reformas likumu;  1922 g. 30. maijā ministrs Z. Meierovics paraksta Konkordāta līgumu ar Vatikānu;  1922 g. 7 novembri l. Saeimas sēde;  1925, g 1 novembrī Rīgas radiofona pirmais raidījums;  1934 g 15. maijā Latvijā ieved autoritāru valsts iekārtu;  1935. g. 188 novembrī atklāj Brīvības pieminekli;  1936. g. 11- novembri pabeigta Brāļu Kapu būve. Iesvētīšana;  1936. g. 6. augustā Ķeguma spēkstacijas pamatakmens likšana;  1937. g. 15. jūnijā atklāj pirmo gaisa satiksmes līniju Rīga – Liepāja;  1940. g. 14. jūnijā Krievju uzbrukums Latvijas robežsargu mītnei Rītupē;  1940. g. 16. jūnijā pēdējie brīvās Latvijas Dziesmu Svētki Daugavpilī pirms Krievi okupē Latviju;  1940. g. 17. jūnijā Krievi okupē Latviju;  1940. g. 5. augustā Latvijas inkorporācija Krievījā;  1940. g. 25. augustā Latvijas armijas likvidācija. Nodibina strēlnieku korpusu;  1941. g. 14. jūnijā Latvijas virsnieku traģēdija Litenes nometnē;  1941. g. 14 jūnijā Latvijas tautas deportācija uz Krievīju;  1941. g. 22. jūnijā sākas Vācijas - Krievju karš;  1941. g. l. jūlijā vācu armija iebrauca Rīgā;  1943. g. 10. februārī Vācija izdod pavēli par Latviešu Leģiona dibināšanu;  1943. g. 27. februārī 1919--1924. g. dzimušu jaunekļu mobilizācija;  1943. g. 23. martā Paplakā noorganizē 15. divīziju; 1943. g. 1. maijā nodibina Latv. Karavīru Palīdzību;  1944. g. 14.-27. februārim 15. latviešu divīzijas smagās cīņas Austrumu frontē;  1944. g. 16.-19. martam 2. latviešu brigādes un 15. divīzijas kaujas pret 11 krievu divīzijām pie Veļikajas upes;  1944. g. 15.-17. jūlijam 15. un 19. latviešu divīziju atkāpšanās kaujas uz Latvijas robežas Kārsavas rajonā;  1944. g. 29. jūlijā Krievu gaisa spēki noposta Jelgavu;  1944. g. 1.-30. augustam 19. divīzijas atvaires cīņas Vidzemē;  1944. g. augustā 15. divīziju nosūta uz Vāciju;  1944. g. 29. septembrī 19. latviešu divīzijas kauju nobeigums Mores rajonā;  1944. g. 10. oktobrī 19. divīzija pārceļas uz Kurzemi;  1944. g. 13. oktobrī Krievi ieņem Rīgu; 1944. g. 15.-22. oktobrī 19. div. I lielkauja Gardenes un Džūkstes rajonā;  1944. g. 1.-22. nov. 19. div. II Kurzemes lielkauja Priekules un Auces telpā;  1944. g. 23.- 31. dec. 19. div. III Kurzemes lielkauja Annenieku un Džūkstes telpā;  1945. g. 23. janvāri krievu ofensīva Kurzemes frontē;  1945. g. 16. februārī V Kurzemes lielkaujas sākums;  1945. g. 1.-13. martam 15. divīzija atvairās kaujas Pomerānijā;  1945. g. 16.-19. martam VI Kurzemes lielkauja;  1945. g. 3. aprīlī VI Kurzemes lielkauja noslēgums;  1945. g. 11.-28. aprīlim 15. divīzijas izlaušanās kaujas Plkv. V. Januma vadībā Rietumvacijā;  1945. g. 2. maijā 15. divīzijas daļas padodas amerikāņiem Rietumvacijā; 1945. g. 8. maijā Vācijas kapitulācija. 19. divīzijas karavīri Kurzemē aizsoļo vergu gaitās;  1945. g. 28. decembrī Latvijas karavīri Cedelghemas gūstekņu nometnē nodibina organizāciju Daugavas Vanagi;  1946. g. 25. janvārī Zviedrija izdod internētos 140 latviešu leģionārus Krieviem. 1947. g. februāri Rietumvacijā nodibina pie ASV un Anglijas armijām latviešu sardžu un darba vienības;  1949.g. 25. martā Latvijas tautas deportācija uz Krieviju;  1966. g. 3-9. septembrim DV organizācijas 20 gadu svētki Čikāgā, ASV;  1971. g. 26. jūn.-4. jūl. DV Globālās dienas (25 gadi) Toronto, Kanādā; 1973. g. 31. aug.-3. sept. Dziesmu Svētku Simtgades atceres svētki Klīvlandē;  1975. g. 3.-11. maijam DV Kanādā 25 gadu atceres svētki; 1976. g. 27.-31. augustam 3. DV Globālās dienas (30 gadi) svētki Londonā, Anglijā;  1978. g. 25. jūnijā Tobago salā atklāj pieminekli kurzemnieku piemiņai;  1979. g. 19.-22. jūnijam Dziesmu svētki Gotlandes salā;  1981. g. 20.-26. aprīlim DV 4. Globālās dienas Melburnā, Austrālijā ; 1984. g. 31. jūlijā Minsterē, Vācijā Dziesmu svētki. Brauciens uz dzelzs aizkaru;  1985. g. 25. jūlijā Baltiešu Tribunals Kopenhagenā, Dānijā, Pad. Sav. Nosodīšanai;  1985.g. 26.-29 jūlijam Baltiešu Brīvības un Miera kuģa brauciens pa Baltijas jūru un demonstrācijas Helsinkos un Stokholmā;  1986. g. 17.-23. jūnijam DV 5. Globālās dienas Freiburgā, Vācijā;  1986. g. 26. jūnijā Vatikānā atzīmē Latvijas kristianizācijas 800 gadu atceri. Piedalījās archibīskaps A. Lūsis un latviešu organizāciju pārstāvji. Pāvests svētīja mūsu tautu trimdā un dzimtenē;  1986. g. 5. sept. Minsterē, Vācijā atklāj jauno Latviešu kultūras centru un ģimnāziju;  1986. g. 15.-21. septembrī Dzintaros Latvijā notiek ASV un Padomju Savienības privātā konference. Tajā piedalījās 7 latviešu jaunieši, kas izdalīja dzimtenes tautiešiem krūšu nozīmes ar ASV un Latvijas karodziņiem;  1986. g. 4. novembrī Eiropas Drošības konferences atklāšanas dienā Vīnē Baltijas valstu trimdas organizāciju un jaunatnes plašas demonstrācijas un preses konferences;  1986. g. 18. novembrī piešķirto Tautas balvu saņem DV organizācijas dibinātājs un goda priekšnieks Vilis Hāzners;  1987. g. okupētajā Latvijā nodibinājas padomju varas vajātā organizācija Helsinki'86, lai cīnītos pret okupācijas varu, par cilvēku tiesībām un Latvijas brīvību;  1987. g. 14. jūnijā Rīgā latviešu patrioti un jaunatne sarīkoja plašas demonstrācijas Brīvības bulvāri un nolika daudz ziedu pie Brīvības pieminekļa, lai pieminētu mocekļu ceļos aizvestos tautiešus;  1987. g- 23. augustā Rīga tūkstošiem tautiešu pulcējas pie Brīvības pieminekļa, lai protestētu pret Molotova - Ribentropa paktas noslēgšanu un prasītu brīvību Latvijai;  1987, g. 18. novembrī Latvijas valsts proklamēšanas gadadienu atceroties, latvieši sarīkoja demonstrācijas Rīgā un Liepājā. Krievu varas pārstāvji, demonstrantus izklīdinādami, daudzus ievaino un arestē;  1987. g. grupa Latvija mācītāju, kas neapmierināti ar reliģisko nebrīvi. uzsāk Atdzimšanas un Atjaunošanas kustību;  1988. g. 2. februārī Latvijā nodibina jaunatnes grupu ar nosaukumu Tēvzemei un Brīvībai. Tās mērķis - brīva Latvijas valsts;  1988. g. 10. jūlijā Rīgā nodibināja Latvijas nacionālās neatkarības kustību (LNNK);  1988. g. 16. jūlijā Latvijas valsts karoga un himnas rehabilitācijas sapulce Mežaparkā; 1988.g. 23. augustā 50,000 demonstranti pulcējas pie Brīvības pieminekļa, prasot atcelt Staļina -Hitlera slepeno līgumu;  1989. g- 17.-25. jūnijam DV 6. Globālās dienas Čikāgā;  1989.g. 23.-28- jūlijam 8. Vispasaules latviešu jaunatnes kongress Somijā;  1990. g. 4. maijā pasludina Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu;  1991. g. 21. augustā pasludina Latvijas valsts neatkarību;  1992. g. 15-24. maijam DV 7. Globālās dienas Toronto;  1993. g- 5. un 6. jūnijā LR ievēl 5. Saeimu;  2004.g. 29 martā Latviju uzņem NATO;  2004.g. 1. maijā Latviju uzņem Eiropas savienibā.

Mēs sitīsim tos utainos
Un tad tos zili-pelēkos

(We will hit the flea bitten ones
and then the blue grey)
 

©